21 november 2016, om 00:00

nieuwe datum achterban bijeenkomst PvdA Someren

beste leden,

omdat er op zowel 21 en 28 nov en 5 dec (sinterklaas) voor raadsleden en bestuur andere belangrijke bijeenkomsten op de agenda gekomen zijn vervalt de achterban van 21 nov.

natuurlijk willen we een aantal onderwerpen aankaarten nog dit jaar en daarom bent u voor 12 dec van harte uit genodigd. op de agenda staat in ieder geval: de toekomst van winkelgebied Someren, veiligheid in de gemeente voor inwoners.

12 dec:

2016 is een bewogen jaar geweest, met vele gebeurtenissen in de wereld en ons Someren. graag nodigen wij u uit om de terugblik van 2016 te houden en de inhoud van 2017 alvast door te nemen. we wensen elkaar dan alvast een fijn eind van het jaar en een prettig kerstfeest op een Brabantse stijl