23 juni 2016, om 20:00, nog te bepalen | nog te bepalen

voorbereiding raadsvergadering