Door op 22 februari 2017

achterban en verkiezingen discussie borrel

Beste leden,

Op 20 maart om 20 u is de volgende achterban. wat is er de afgelopen periode gebeurt in de gemeente. de verkiezingen zijn voorbij, hoe hebben we het gedaan, wat ging fout en wat moeten we verder gebruiken.

Hoe is de campagne verlopen?

Hoe verloopt het proces naar een nieuwe burgemeester?

Komt u gezellig mee nadenken over de komende periode tot 17 maart 2018 en de gemeenteraadsverkiezingen?