Betoog begroting 2018 PvdA Someren

21 november 2017

Beste inwoners,

Vorige week is de begroting van 2018 besproken in de gemeenteraadsvergadering. hier hebben wij als PvdA Someren op gereageerd in ons betoog.

 

Voorzitter,

als Partij van de Arbeid Someren gaan we het voor de verandering maar eens korter proberen te houden dit jaar. Als we het coalitieprogramma naast de begroting leggen dan mogen we concluderen dat we daar zeer tevreden over mogen zijn, de meeste doelen zijn bereikt aan andere wordt hard gewerkt. Aan de ene kant hebben we goed op de winkel gepast, denk hierbij aan dat we in tegenstelling tot andere gemeentes financieel ‘in balans’ zijn in het sociaal domein. Wij zijn een gemeente die binnen de begroting is gebleven, anderzijds hebben we veel gerealiseerd van wat we voor ogen hadden vier jaar geleden en deze periode is nog niet voorbij.

Sociaal domein

Als we naar het sociaal domein kijken, daar hebben we het uitstekend gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het weerbaarheidsproject wat op alle scholen in Someren is ingezet en wat heeft geresulteerd in enthousiaste leerlingen op de eerste plaats, maar ook de leerkrachten die van tevoren wel hun bedenkingen hierover hadden zijn hier erg enthousiast over, en ook, als ik voor mezelf mag spreken, de ouders van de kinderen die hier aan deel hebben genomen en gaan nemen, want wie wil nou geen kind dat voor zichzelf op kan komen, zich beter in anderen kan verplaatsen en sterker staat bij tegenslagen of moeilijke momenten in het leven die soms onvermijdelijk zijn. Hoe bijzonder is het dat deze aanpak regionaal en zelfs daarbuiten tot voorbeeld is genomen. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen.Dat is de basis van onze samenleving, die sociaal en duurzaam is.

Ook zijn er de clienttevredenheidcijfers waar je tevreden over kunt zijn, zeker ook in vergelijking met andere gemeenten.  Maar, om met de woorden van onze eigen wethouder te spreken, het sociaal domein is net als de natuur, nooit af. We blijven leren, we blijven verbeteren en dat zal ook onze inzet bij de komende verkiezingen en volgende raadsperiode weer zijn. Daar mag elke inwoner van Someren, ongeacht zijn of haar afkomst, geaardheid, talent én beperking bij de Partij van de Arbeid op blijven rekenen.

Duurzaamheid

Wij hebben nu bijna vier jaar geleden aan de kiezer beloofd dat we elk onderwerp wat op de agenda zou staan met een duurzaamheidsbril zouden bekijken en dat hebben we ook gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de LED verlichting die dankzij de motie van de PvdA-Someren in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Mooi om te zien dat andere partijen deze duurzame blik  van ons over hebben genomen, wij blijven hier zeker mee door gaan. Ook daar mag de kiezer bij de komende verkiezingen op blijven rekenen.

Kunst en cultuur

Voorzitter, waar we ook zeker oog voor moeten blijven houden is kunst en cultuur. Wij, als PvdA Someren hebben het al vaker gezegd, Kunst en cultuur is een middel waardoor je je eigen ik, je eigen talent kan ontdekken en ontplooien en je jezelf kunt vergroten. Daarom willen we elke inwoner van de gemeente Someren oproepen om samen tijd vrij te maken voor kunst, cultuur en sport. Daarom vragen wij aan u, beste inwoner van Someren heeft u een goed idee wat uw buurt of vereniging mooier maakt, kom hiermee naar de gemeente.

Het is erg belangrijk om daar goed in te investeren, door geld, tijd en kennis te delen. Daar begint de talentontwikkeling en dat is iets wat we moeten stimuleren en blijven stimuleren. Dat is voor ons een reden dat we de Weijers duurzaam willen verbouwen naar wens van het bestuur en vrijwilligers. Dit wordt dan een mooie locatie, een echt gemeenschapshuis waar deze talentontwikkeling ook plaats kan vinden. `

Waar we ook zeker content mee zijn is dat het onze wethouder is gelukt om in de afgelopen periode de bibliotheek te behouden en diens functie steviger te verbinden met het onderwijs. Het wordt misschien wat voorspelbaar, maar Kunst en Cultuur met hoofdletters geschreven zal ook in het komende verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid een prominente plaats innemen.

Inclusief

In Someren willen we een inclusieve gemeenschap zijn, een gemeenschap waaraan iedereen kan bijdragen en deelnemen, waarin we niet slechts gedogen, maar verbinden en waarderen. Waar diversiteit geen bedreiging maar een verrijking is. Een Allemansgemeente, dat is waar we het voor doen. Dat betekent ook voor de gemeente dat het gaat om het leren begrijpen van burgers. Dat er voor iedereen begrijpelijke taal gesproken wordt zodat iedereen zich aangesloten voelt en mee kan doen.

Tot slot, voorzitter, rest ons u en het voltallige college onze felicitatie over te brengen met deze wederom sluitende begroting. Daarnaast een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting. Zoals u van ons gewend bent zal de Partij van de Arbeid – Someren de uitvoering op de eerste plaats sociaal en duurzaam maar zeker ook constructief en ‘activistisch’ benaderen.