Door op 7 maart 2014

De toekomst van onze omgeving

In harmonie samenleven, samenwerken en samen doen. Dat is net zoiets als meezeggen, meedoen en meedenken. In een bepaald evenwicht. In de provincie Noord-Brabant leven mensen in een relatief klein gebied samen met veel dieren. Datis een uitdaging.

Het stuk ‘Herijking beleid buitengebied’ is afgelopen raadsvergadering en in de commissie ruimte besproken. Het geeft onze gemeente de kans om vooruitstrevend te zijn op duurzaamheid voor mens en dier. In het stuk worden kaders aangegeven over welke onderwerpen relevant zijn voor deherijking van het beleid voor het buitengebied. Bijvoorbeeld hoe gaan we om met mantelzorgwoningen op het platteland of welke eisen worden er gesteld vanuit de gemeente voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf op Somerens grondgebied. De PvdA – Someren wil graag ruimte bieden aan ondernemers en specifiek aan agrarische ondernemers, die duurzaam werken in en met hun omgeving. Met duidelijke regelgeving die werkt. Zo ook een duidelijk plan voor hetbuitengebied; met alle onderwerpen erin waarvan elke belanghebbende vindt dat deze er toe doen.

In ieder geval, de PvdA – Someren vindt uw gezondheid belangrijk. In de gemeente Someren is het gehalte fijnstof hoog te noemen volgens de Brabantse Milieu Federatie. Dat is slecht voor uw en onze gezondheid, die van de dieren en natuur. De PvdA – Someren heeft een amendement ingediend over het raadsvoorstel Herijking beleid buitengebied.

De discussie is nog lang niet voorbij en zal altijd blijven. Het gaat per slot van rekening over evenwicht. Evenwicht in onze omgeving, evenwicht tussen mensen, dieren en natuur, ondernemerschap, leefbaarheid, economische en ecologische betrekkingen. Op 10 maart heeft de PvdA een avond georganiseerd in Hotel Centraal. Wij nodigen u van harte uit om samen met de belanghebbenden in gesprek te gaan. U bent vast ook belanghebbende, u komt toch ook? Het begint om 19:30 en er zijn onder andere landelijke, provinciale en lokale politici aanwezig, maar ook lokale ondernemers, belangenorganisaties en nog meer. Voor het gehele programma, volg onze website.