Door op 23 oktober 2016

Duurzaam betoog raadsvergadering 20-10-2016

mariska 1 05-11-2015

De PvdA in Someren zal altijd duurzaam kijken naar de toekomst van onze gemeente. Daarom is er voor de begroting 2017 een betoog gedaan naar de raad en college om juist duurzaam te investeren voor de toekomst van ons mooie Someren.

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. De volgende definitie is daarvoor geformuleerd :“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”. Kortom, duurzaamheid kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. En weet u wat nou zo mooi is, dit zit bij ons, de fractie van de PvdA-Someren, in de genen. Vorige week maandag was het ‘de dag van de duurzaamheid’. Op de openbare basisschool waar mijn kinderen op zitten werd er ook aandacht aan besteed, oa door de verwarming een streepje lager te zetten.  ’s Avonds gingen mijn kinderen onder de douche en de jongste was er binnen no time weer onder uit, dus ik keek hem aan, zegt hij ‘dat is omdat het vandaag duurzaamheidsdag is’. Dus we brengen het zelfs over aan de volgende generatie, en dat niet alleen, ook aan de rest van de raad, hebben we gemerkt. In september hebben we ons raadsuitstapje gehad naar de het stadskantoor van Venlo dat helemaal duurzaam en cradle to cradle is opgebouwd en ingericht, wij hopen dat dat veel mensen aan het denken heeft gezet. Aan de reacties achteraf te horen, is dat in ieder geval wel gelukt.

In de commissie van oktober heeft wethouder van Bussel aangegeven dat er mogelijk rond de 18 hectare bos gekapt moet worden als gevolg van de hagelschade. In het licht van recreatie, toerisme en ook voor Natura 2000 vinden wij het een goede kans om te kijken hoe de omvorming van het bos toekomstbestendig en duurzaam gedaan kan worden. Wij zullen dit uiteraard op de voet blijven volgen en horen graag van de wethouder wat de actuele stand van zaken hierin is.

Zoals we hebben aangekondigd, bindt de PvdA-Someren de strijd aan met stapeling van zorgkosten. Door de stapeling van zorgkosten komen juist de meest kwetsbare mensen in ernstige financiële problemen. In enkele gevallen kan het er zelfs toe leiden dat mensen afzien van noodzakelijke zorg en ondersteuning.

PvdA-Someren vraagt het college inzichtelijk te maken op welke wijze voor de meest kwetsbare groepen de stapeling van zorgkosten kunnen worden beperkt.

Dit moet tot voorstellen leiden waarmee de meest kwetsbaren ontzien kunnen worden. Ruimte om dit te bekostigen is er meer dan voldoende binnen de WMO-budgetten.

Ook landelijk maakt de PvdA zich hard voor het stoppen van de stapeling. Het komend jaar wordt de maximale eigen bijdrage landelijk al verlaagd met 50 miljoen euro. In het verkiezingsprogramma 2017 kiest de PvdA ervoor om het eigen risico in de zorgverzekeringswet volledig af te schaffen. Daarmee worden gevolgen van ziekte en beperkingen weer meer solidair door de gemeenschap gedragen.

 

Verder, ziet de PvdA kunst en cultuur als een middel waardoor je je eigen ik, je eigen talent kan ontdekken en ontplooien en je jezelf kunt vergroten. Dat is wat wij mooi vinden. Het moet iets van en voor de mensen zelf zijn. Het doel is doen, ermee aan de slag gaan. Kijk en denk letterlijk en figuurlijk over je eigen grens heen. Er moet ruimte zijn voor talentontwikkeling en eigen ideeën. In de cultuurnota hebben we gezien dat er extra geld gaat naar workshops voor volwassenen, prima, maar de jeugd heeft de toekomst. Het is erg belangrijk om daar goed in te investeren, daar begint de talentontwikkeling en dat is iets wat we moeten stimuleren en blijven stimuleren. En vergeet hierbij ook vooral niet de kwetsbare groepen, ook daar zit meer talent dan dat we ooit in de gaten hebben. We willen een inclusieve gemeenschap zijn. Kunst moet mensen insluiten en niet buiten sluiten, dat is juist het mooie van kunst, dat iedereen zijn of haar eigen ei er in kwijt kan.
Wij zien een tegengestelde beweging in onze maatschappij. Aan de ene kant worden zaken steeds meer gecentraliseerd en wordt gekeken naar schaalvergroting. Aan de andere kant zien we dat mensen elkaar juist weer meer opzoeken en in kleine verbanden dingen samen doen. Projecten geïnitieerd door de gemeenschap moeten gefaciliteerd worden. Als Partij van de Arbeid Someren hechten wij veel waarde aan een leefbare samenleving waarin we allemaal tolerant en openhartig staan, ook ten opzichte van vluchtelingen. Op dit moment is het rustig met de instroom van vluchtelingen. Maar voor de vluchtelingen die al hier zijn is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente Someren loopt mooi op schema als we het over de taakstelling , het huisvesten van statushouders in de gemeente, hebben. Er zijn mooie plannen voor het bouwen en verbouwen van woningen voor de statushouders, daar mogen wij als gemeente trots op zijn. Wij willen, nee wij zijn een allemansdorp, van en voor iedereen, zo ook voor statushouders.

 

Zoals u van ons gewend bent zal de Partij van de Arbeid – Someren de uitvoering op de eerste plaats sociaal en duurzaam ook zeker constructief en ‘activistisch’ benaderen.