Door op 5 november 2015

Duurzaam Someren 2016

Zorg
In Someren zijn alle burgers zelf de baas over wat zij belangrijk vinden in hun leven. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Het zelf kunnen bepalen wanneer en van wie men welke hulp wil ontvangen is van waarde. Die hulp is altijd gericht om, waar mogelijk, op eigen kracht weer verder te kunnen. Het is van belang om de weg weten te vinden naar eenvoudige ondersteuning. De gemeente zorgt dat iedereen die weg kan vinden, dat mensen zelf hun zorg kunnen inkopen. Zó staat iedereen in zijn eigen kracht in Someren!
En dát is waar wij trots op zijn!

mariska 1 05-11-2015
Duurzaamheid
Someren kiest voor maximaal effect voor de toekomst, van mens, dier en natuur. Duurzaamheid is investeren in de toekomst van ons allemaal. Duurzaamheid is heel simpel. Als we nu meer geld beschikbaar stellen kost het minder in de toekomst. Bijvoorbeeld ledverlichting. Leo Dortmans, PvdA-er in hart en nieren, heeft in de vorige raadsperiode gepleit voor ledverlichting op straat. Afgelopen week zijn de eerste led-lantaarnpalen geplaatst in Someren. Ook houden we onze groene structuren in de kernen in de gaten om de leefbaarheid te verbeteren met onze groene blik. Duurzaamheid is sociaal. Sociaal zijn we voor elkaar.

mariska 2

Gastvrijheid
Nu duizenden vluchtelingen elke week een veilig heenkomen zoeken is het belangrijk dat wij als Nederland onze gastvrijheid tonen. Vluchtelingen goed opvangen raakt alle aspecten van onze samenleving. Integratie, onderwijs, wonen, werk en zorg zijn thema’s waar we hard mee aan de slag zijn en zullen moeten blijven. Voor alle inwoners van Someren. Wij vinden het belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van de samenleving. De opvang waar we nu voor staan vraagt veerkracht van ons allemaal, wellicht ook van de inwoners van Someren. Voor een mogelijke opvang zijn goederen nodig. Wij vinden dat dan de lokale gemeenschap daarvoor moet worden ingezet. Het opvangen van mensen in nood vraagt meer dan een dak boven hun hoofd, dit vraagt ook om goede begeleiding, opvang en inburgering in taal, in het bijzonder voor kinderen.

mariska 3 05-11-2015

Bouwen voor de toekomst
De economische crisis slaat hard toe in gemeenten. Grondbedrijven beleven magere tijden en woningcorporaties hebben hun nieuwbouwprojecten opgeschort of afgeblazen. Om de lange wachtlijsten voor betaalbare sociale huurwoningen aan te pakken heeft de PvdA Someren het gemeentebestuur gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om sociale woningen te gaan bouwen in gemeentelijk beheer; voor een financieel en maatschappelijk rendement. Hiermee kan mogelijk worden voldaan aan de vraag naar sociale huurwoningen. Dit biedt oplossingen voor de lange wachtlijsten maar ook de inkomsten uit huuropbrengsten. Met duurzaam en goed bouwen investeren we in ons eigen dorp en wordt leegloop voorkomen.

Zoals u van ons gewend bent zal de PvdA – Someren de uitvoering constructief en ‘activistisch’ benaderen.

Vragen of suggesties? Neem gerust contact met ons op:
PvdA – Someren
Mariska Verheijen,
Angelique van Wissen,
Leo Dortmans

Website
T: @PvdASomeren;
FB: Pvda Someren