23 juli 2016

Duurzaamheid in Someren

IMG_20151104_101408

Duurzaamheid in Someren
Duurzaamheid kent iedereen als begrip, maar het is dus meer dan plastic sorteren. wat heeft de PvdA Someren die dit als een hoofdthema heeft kunnen realiseren en wat kunnen we nog verwachten in de komende periode?

In diverse straten in onze gemeente zijn we begonnen met het aanleggen van milieuvriendelijke LED verlichting. een hele besparing aan stroom kosten en aan uitstoot van stoffen bij het energie opwekken. tevens aan de lampen veel langer mee, dus het kost de onderhoudsdienst ook minder.

De doelstelling om van de gemeente Someren een energieneutrale gemeente te maken, dateert al van enkele jaren geleden. De stip op de horizon is 2050. Voor 2050 is Someren geheel energieneutraal, wat wil zeggen dat alle energie die wij nodig hebben zelf door ons allemaal wordt opgewekt. Nu is er gestart met een zoekgebied voor het plaatsten van windmolens. Dit zoekgebied onderzoek is nu bijna afgerond en nu volgt er een haalbaarheidsonderzoek.

Deze wind-dorpsmolens moeten natuurlijk wel rendabel zijn. De techniek van windmolens is verbeterd, ze zijn stiller en het rendement is hoger. Daarnaast moeten het wel echte dorpsmolens worden; er moet ook genoeg draagvlak zijn en ook dat iedereen, alle burgers hiervan profiteren. Een win factor voor de hele gemeenschap. In de toekomst verwachten wij dat er verdere ontwikkelingen gaan volgen ten aanzien van biomassa en technologie, geothermie en uitbreiding van het aantal zonnepanelen. Zo kan er gedacht worden aan zonnepanelenvelden en/of zonnedaken op openbare gebouwen. Onlangs is er in de gemeente Landgraaf een goed project opgestart op het dak van het gemeentehuis. Inwoners kopen een stukje zonnepaneel op het dak en de gemeente saldeert. Normaal moet er namelijk gewerkt worden met een zogenaamde postcoderoos, wat vaak een lange en ingewikkelde procedure garant staat, voordat een dergelijk project van start kan gaan. Een energieneutrale gemeente maak je niet alleen; samen en voor de toekomst, voor de kinderen van morgen.

In november en december staat duurzaamheid breed op de gemeentelijke agenda, visie op duurzaamheid voor inwoners, bedrijven en organisaties. Nu rentestanden zo laag staan bij de banken, kan er niet beter effectief duurzaam geïnvesteerd worden, met maatregelen? Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan duurzaamheidsleningen voor burgers.
Toekomstbestendig duurzaam investeren met maatschappelijk belang. Cradel to Cradle is binnen de gemeente Someren geen onbekend verhaal. C2C kan op allerlei gebieden worden toegepast, deze denkwijze gaat er vanuit dat alle materialen herbruikbaar zijn. Mochten er echte dorpsmolens gaan komen, dan willen wij dat er vooraf in onderhandeling met de bouwer en de sloper van de windmolens om samen na te denken wat het meest duurzaam is en wat de opbrengsten qua geld en milieuwinst kunnen worden.

Wat heeft u liever? Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen? Energieneutrale straatverlichting, lagere belasting WOZ in relatie tot energielabels voor huizen?  Doe mee met de fractie en kom op voor een zonnige toekomst voor Someren, denk mee en vertel ons wat u graag wilt zien.