Door op 9 oktober 2015

Duurzaamheidsdag oktober 2015

Vandaag (vrijdag 9 oktober 2015) is de dag van de duurzaamheid. Overal in de wereld en dus ook hier bij ons in Someren. De partij van de Arbeid Someren heeft altijd aandacht voor duurzaamheid. Zoals wij vorig jaar tijdens de begroting hebben beloofd bekijken wij elke raadsvoorstel, -besluit, -presentatie, -(bedrijfs)bezoeken, gesprekken enzovoorts, met een duurzaamheidsbril. Zoals jongstleden woensdag tijdens de commissievergadering van oktober, toen het ging over de ecologische verbindingszone in de vorm van het beschikbaar stellen van middelen, geld voor het saneren van een weg. Uiteraard kunt u er bij ons op rekenen dat wij kiezen voor maximaal effect voor de toekomt, mens, dier en natuur. Want duurzaamheid is investeren in onze toekomst.

 

Duurzaamheid is relatief simpel. Als we nu voldoende en waar nodig meer geld beschikbaar stellen, kost het minder in de toekomst. Het afgelopen jaar hebben we onder andere gesproken over LEDverlichting, landschappelijke inpassing en duurzaam bouwen. Ook houden we onze groene structuren in de kernen in de gaten om de leefbaarheid te verbeteren met onze groene blik. Wij ondersteunen initiatieven zoals ‘d’n Erpel’, de moestuin bij Eegelshoeve; mensen met een kleine portemonnee mogen daar in de volle grond groenten en fruit telen en met de oogst mogen ze hun eigen voorraadkast aanvullen. Dus: duurzaam en sociaal.

Duurzaamheid is sociaal. Sociaal zijn we voor elkaar. Samen sterk in Someren