Door op 4 april 2015

Europese aanbesteding voor openbaar vervoer in Zuid Oost Brabant

Afgelopen woensdag 1 april heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de komende Europese aanbesteding voor openbaar vervoer in Zuid Oost Brabant. Openbaar Vervoer en Mobiliteit verdienen onze voortdurende aandacht. Het bereikbaar blijven en beter bereikbaar worden van onze regio is essentieel voor uw en onze toekomst. Om die reden was Angelique van Wissen, overigens als enigste Somerens Raadslid, hierbij aanwezig.
Tijdens de informatie bijeenkomst is de concept concessie besproken, dit is een document dat in de vorm van een contract is opgesteld, om de eisen voor het openbaar vervoer vast te leggen. Nieuw in het programma van eisen dat is opgesteld door de provincie Noord Brabant is dat er het onderdeel quality contests is toegevoegd. Dat betekent dat aanbieders extra punten kunnen “winnen” om de gunning van het contract voor OV in Zuid Oost Brabant te kunnen verkrijgen. Deze extra punten kunnen de aanbieders verdienen door:
• Innovatie
• extra service of dienstverlening
• duurzamer werken en
• uitstoot verminderen
Dat is een stap vooruit.
Het is belangrijk dat wij als PvdA Someren een vinger aan de pols houden bij de aanbesteding. Zo moet 80% van de bushaltes blijven gehandhaafd volgens de concessie. En is door ons opgemerkt dat na het eerste jaar de vervoerder opnieuw de buslijnen vraaggericht mag aanpassen. Vraaggericht mogelijk moet zijn, echter niet ten koste van onze frequentie van de buslijn of route. Innovatie moet voor op staan en geen achteruitgang in dienstregeling.
Wilt u ook meekijken naar de aanbesteding OV Zuid Oost Brabant? Kijk dan op http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/bussen/aanbesteding-openbaar-vervoer-zuidoost-brabant.aspx
Mocht u opmerkingen hebben dan horen wij deze graag.