Door op 3 maart 2014

Geef starters de ruimte

De woningbouw in Someren moet alle steun krijgen die we als gemeente maar kunnen geven met alle ruimte voor eigen initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. (CPO-projecten)

Al jaren geleden was het de Pvda die in Hotel Centraal voorlichtingsbijeenkomsten gaf over CPO-projecten. Dit zijn projecten waarin groepen mensen samen nieuwbouw realiseren. Inmiddels zijn er in Waterdael en Someren Heide projecten gerealiseerd en lopende.

Ook steunen wij van harte de mogelijkheden die de gemeente aan starters biedt voor startersleningen en erfpachtconstructies. Zo krijgen jonge mensen de kans om zelf in hun woonbehoefte te voorzien. Meer daarover kun je lezen in de brochure ‘Wil je met me bouwen’ (link: https://www.someren.nl/fileadmin/files/someren/bijlagen/Bouwgrond/folder_Erfpacht_en_Starterslening_definitief.pdf