Door Erik van Rinsum op 1 mei 2014

Hoe de coalitie 2014 – 2018 tot stand is gekomen

Op maandagavond 14 april is in Someren de formatie van een nieuw college na een moeizaam proces rondgekomen en ’s avonds bekendgemaakt. Een commissie van goede diensten heeft, met instemming en betrokkenheid van alle politieke partijen, het eerder vastgelopen formatieproces opnieuw op gang gebracht. Uiteindelijk resulteerde dit in een nieuwe coalitie van Zummers Belang CDA, Lijst 6, Leefbaar Someren en Partij van de Arbeid, met 3 wethouders zijnde: Willy Hanssen, Leon van de Moosdijk en Theo Maas.

Voor de Gemeenschapslijst Someren-Eind Sluis 13 en Lijst Someren-Heide was dit zeer teleurstellend. Zij voelen zich zeer tekort gedaan, onder andere door de Partij van de Arbeid en wethouder Theo Maas. Daarbij worden woorden en beelden gebruikt als “Judas”, “Judaspraktijken” en “de grote worst van het fulltime wethouderschap”, die de PvdA en Theo Maas met beide handen zouden hebben aangegrepen. Deze beelden verdienen wat ons betreft nuancering en aanvulling.

Onderlinge afspraken van tafel
De Gemeenschapslijst beweert dat de onderlinge afspraak die zij hadden gemaakt eenzijdig door Theo Maas is losgelaten. Echter, in de aanloop naar het instellen van de commissie van goede diensten is door alle partijen ingestemd met het loslaten van alle eerder gemaakte afspraken. Er moest met een schone lei begonnen worden. Zo is dit ook met alle vertegenwoordigers uit alle 6 de partijen afgesproken en naar buiten toe gecommuniceerd. In het ED van dinsdag 8 april staat letterlijk: “Beide kampen hebben nu besloten om alle onderlinge afspraken van tafel te vegen. De akkoorden zijn dus van de baan”. Harrie Reinders, voorzitter van deze commissie zegt daarover in hetzelfde artikel: “Dat was ook mijn eis voordat ik aan de slag zou gaan. Anders zou het geen zin hebben.”

In de aanloop naar de commissie van goede diensten, op zondagavond 6 april, was het voor een aantal partijen nog lastig om die stap te nemen. Door Theo Maas is toen, in het bijzijn van Harrie Reinders en de voorzitters en wethouderskandidaten van de Gemeenschapslijst, Someren-Heide en PvdA, aangegeven dat hij bereid was om volledig af te zien van het wethouderschap als dit voor de andere partijen nodig zou zijn om de commissie van goede diensten het vertrouwen te geven en van start te laten gaan. Daarop werd klip en klaar aangegeven dat dit niet noodzakelijk en zelfs niet wenselijk was.

Gepasseerd door Gemeenschapslijst
Door de commissie van goede diensten is bij alle partijen onder andere geïnventariseerd welke partijen gezien worden als meest gewenste coalitiepartner. Resultaat hiervan was dat het CDA 6 keer en de PvdA 5 keer genoemd werden. De Gemeenschapslijst is de enigste partij die de PvdA niet heeft genoemd.
Bijzonder dat juist zij nu de PvdA en Theo Maas aanspreken op het verlaten van afspraken die eerder gemaakt zijn. Terwijl die bij het instellen van de commissie van goede diensten, met instemming van alle politieke partijen, zijn losgelaten. Zijzelf doen dat dan ook terecht, bij het beantwoorden van de vragen van de commissie van goede diensten. Wij voelen ons dan ook niet aangesproken door de woorden ‘Judas’, en ‘Judaspraktijken’.

Geen worst
‘Het aannemen van de grote worst van het fulltime wethouderschap’ is het tweede verwijt dat gemaakt wordt. Ook dat is een beeld dat wij noch in de PvdA en al helemaal niet in wethouder Theo Maas herkennen. Juist hij heeft zich de afgelopen jaren met een parttime dienstverband van 65%, voor meer dan 100% ingezet voor de Somerense Gemeenschap.
Juist hij was degene die tijdens het formatieproces heeft aangegeven dat hij, als het nodig was, ook genoegen zou nemen met een dienstverband van 60%.
Juist hij was degene die bereid was af te zien van het wethouderschap om de commissie van goede diensten mogelijk te maken als de andere partijen dat als voorwaarde zouden stellen. Dat maakt dat wij ons volledig distantiëren van het beeld dat geschetst wordt.

Begrip voor teleurstelling
We begrijpen de enorme teleurstelling van de Gemeenschapslijst en Guido Schoolmeesters. Wij kunnen ons echter niet vinden in de manier waarop deze teleurstelling geuit wordt. Het doet ook onrecht aan alle pogingen die de PvdA en Theo Maas ondernomen hebben om tot een coalitie mèt de Gemeenschapslijst te komen. Helaas bleek dat niet mogelijk en staat er nu een coalitie met Zummers Belang CDA, Lijst 6, Leefbaar Someren en PvdA. Met elkaar gaan deze partijen de komende jaren de lastige uitdagingen van bezuinigingen en nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden vorm geven.

Oppositie onmisbaar
Wij hopen en vertrouwen daarbij op een constructieve medewerking van alle partijen. Een stevige, kritische en op de inhoud gerichte oppositie is daarbij onmisbaar. Dat verdient namelijk de kiezer. Raadslidmaatschap kan nooit bedoeld zijn, en gebruikt worden om, persoonlijke vetes uit te vechten.

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met voorzitter Erik van Rinsum (06 – 22 72 72 16, pvdasomeren@gmail.com )

Erik van Rinsum

Erik van Rinsum

Ruim dertig jaar geleden ben ik meteen actief voor de PvdA – Asten/Someren geworden. In Someren ook tien jaar voor de PvdA in de Gemeenteraad gezeten. Nu ben ik voorzitter van deze geweldige club. Je sowieso bezig houden met de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Je inzetten en opkomen voor mensen die dat niet of

Meer over Erik van Rinsum