Door op 12 mei 2014

Kadervorming voor PvdA-Someren

Onze nieuwe raads- en commissieleden zijn op training/cursus. We zullen daar in een aantal beschouwingen, verslag van doen. In dit geval betreft het de Wibautleergang.

9 April is er op vijf plekken in het land een goed begin gemaakt met de Wibautleergang voor nieuwe raads- en commissieleden van de PvdA. De tweede bijeenkomst heeft plaats gevonden op zaterdag 10 mei, dit keer niet in regionaal verband, maar centraal georganiseerd in het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Hans van Maris, Angelique van Wissen en Mariska Verheijen hebben hier aan deel genomen. Anne Maas was helaas verhinderd.

De tweede dag stond in het teken van de nieuwe taken die op de gemeente afkomen en ‘waarden gestuurde politiek’. Hoe word je niet alleen een goed raads- en commissielid maar ook een ‘rode smaakmaker’.
We zijn de dag begonnen met een gesprek met Hans Spekman. Hij had het onder andere over de soms lastige combinatie van het landelijk verhaal, de PvdA in het kabinet, versus de lokale praktijk.
Daarna zijn we door Otwin van Dijk (Tweede Kamer), John Kerstens (Tweede Kamer), onze eigen Theo Maas (wethouder in Someren) en Cees Huismans (MEE-Noord West Holland) in interviewvorm bijgepraat over de decentralisaties; de inrichting van het sociale domein. We zijn ingegaan op de kansen die er liggen, maar ook op de gevaren die op de loer liggen en dat wat hierbij van de lokale fracties wordt verwacht.
Ronald Plasterk had het nadien over de steeds grotere rol van het lokaal bestuur, het belang van kwalitatief goede raadsleden en de nieuwe taken die op de gemeente afkomen.
Na de lunch hebben we met Felix Rottenberg een interactief gesprek gehad over rode smaakmakers en waarde gestuurde politiek.
Tot slot kon er nog in drie subgroepen gepraat worden met Monika Sie (WBS), Adri Duivesteijn (oud wethouder), Bert Otten, Otwin van Dijk en Jaap Kuin over waarde gestuurde politiek, anders gezegd: hoe brengen we de politiek terug in de lokale politiek?

image

image