Door Erik van Rinsum op 3 maart 2014

KBO in goede handen bij PvdA

Het is altijd mooi om te horen als belangrijke verenigingen laten weten dat ze tevreden zijn over de samenwerking met onze politici en bestuurders. De voorzitter van de KBO in Lierop Gerard van Asten gaf het duidelijk aan: “De afgelopen jaren zijn we heel tevreden over de samenwerking met wethouder Theo Maas en het college.

“De subsidie aan alle KBO’s is verhoogd, we hebben elk kwartaal met alle KBO’s een goed overleg met de wethouder en ook tussendoor kunnen we altijd terecht met onze vragen en zorgen. Ik hoop dat we deze samenwerking kunnen voortzetten. Dat is goed voor alle ouderen én goed voor Lierop”, aldus Gerard van Asten.

De komende jaren komt er veel op gemeenten af waarvoor samenwerking tussen gemeente en verenigingen als de KBO, maar ook met bijvoorbeeld de Zonnebloem, Rode Kruis, Ziekentriduüm, EHBO, Jeugdcomité, dorps- en wijkraden.

Als het gaat om zorg en ondersteuning aan jong en oud kiezen wij als PvdA voor partnerschap. Dat betekent dat we onze maatschappelijke partners vragen om mee te denken en mee te praten. Daarmee hebben we de afgelopen jaren al veel bereikt en daarmee kunnen we de komende jaren ook de nieuwe uitdagingen het beste aan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand tussen de wal en het schip valt en iedereen op z’n eigen manier en naar z’n beste vermogen mee kan doen.

Initiatieven en ontwikkelingen als de dorpsondersteuners en de Dorpscoöperaties zijn hiervoor ook zeer belangrijk. We geven deze dan ook de ruimte, steun en het vertrouwen om zich te ontwikkelen en te versterken.

Zo werken we als Partij van de Arbeid in Someren aan een sterkere en socialere lokale gemeenschap.

Erik van Rinsum

Erik van Rinsum

Ruim dertig jaar geleden ben ik meteen actief voor de PvdA – Asten/Someren geworden. In Someren ook tien jaar voor de PvdA in de Gemeenteraad gezeten. Nu ben ik voorzitter van deze geweldige club. Je sowieso bezig houden met de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Je inzetten en opkomen voor mensen die dat niet of

Meer over Erik van Rinsum