Door op 30 september 2014

Kinderpardon

In de raadsvergadering van 28 augustus 2014 heeft de PvdA Someren samen met het CDA/Zummers Belang een motie ingediend over het kinderpardon. Deze motie is door alle partijen aangenomen.

Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon. Daarom is op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon gestart. Burgemeesters, vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties strijden hand in hand voor een Kinderpardon voor álle in Nederland gewortelde kinderen. Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland zijn geworteld. Ze spreken Nederlands, gaan naar een Nederlandse school, ze hebben vrienden, ze sporten en gamen, ze eten stroopwafels en drop. Nederland is hun thuis. Toch kregen niet al deze kinderen een Kinderpardon. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft ruim de helft van alle aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Het gaat om ongeveer 600 kinderen die wel al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De gezinnen zijn bijvoorbeeld afgewezen omdat ze niet in een asielzoekerscentrum wonen. Dat kon ook niet omdat de Rijksoverheid veel van deze mensen de opvang in asielzoekerscentrum ontzegde. Toen stonden ze niet meer onder Rijkstoezicht. En daarom mogen ze nu niet blijven. Ook jongeren die nog veel langer geworteld zijn geraakt in Nederland omdat ze wél jonger waren dan 13 toen ze kwamen maar nu ouder zijn dan 21, vissen achter het net. Net als kinderen voor wie de ouders de verkeerde soort verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Zulke oneerlijke regels zijn niet uit te leggen aan deze kinderen.

Burgemeester Ostendorp (CDA) van de gemeente Bunnik heeft initiatief genomen om, samen met andere burgemeesters, staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, te vragen om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Ondertussen hebben vele burgemeesters waaronder ook onze eigen burgemeester, de heer Veltman, het kinderpardon ondertekend. Hiervoor onze waardering. Een aantal organisaties willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen. Daarom is op 5 mei 2014 de campagne Eerlijk Kinderpardon van start gegaan. Dit lijkt en is een landelijk item, maar ook in ons Someren kunnen we dit aan de hand hebben daarom is het belangrijk dat hier aandacht voor is.

Lees meer resultaten die de PvdA bereikt in het asielbeleid:
http://www.pvda.nl/berichten/2014/09/Alternatief+voor+asielkinderen+in+de+cel