Regionaal Risico Profiel

30 maart 2017


Wat is gezondheid? Het welbevinden van de mens. Maar wat betekent dat voor de inrichting van de omgeving van de mens? Of welke invloed heeft de omgeving of het klimaat voor invloed op ons welbevinden?
In het Regionaal Risico Profiel van de Veiligheidsregio staat vermeld welke risico’s er in Zuid-Oost Brabant zijn voor ons als mens in onze omgeving, onze inrichting van omgeving en ook van het klimaat.
Het zijn waarschijnlijkheidsprofielen waarin de mate van waarin de risico’s zijn; van klein tot zeer groot. De hagelbui zoals die in onze gemeente Someren heeft plaatsgevonden was zeer uitzonderlijk en heftig, deze wordt genoemd als voorbeeld, echter een kans op herhaling is volgens de risicoprofielen zeer waarschijnlijk.; grote kans. De klimaatverandering zorgt voor heftiger weer en grote kans op extreme buien.

Pandemie-kans
Wat ook de aandacht verdiend is de pandemie-kans. Ongeveer iedere vijftig jaar kan er een pandemie plaatsvinden. De vraag is alleen wanneer. Aangezien er al heel lang geen pandemie heeft plaatsgevonden is die kans dus best heel groot. Volgens het regionaal risicoprofiel is het waarschijnlijk dat een nieuwe pandemie ontstaat in gebieden waar intensief contact is tussen dieren en mensen en waar de mogelijkheden om de dierlijke griepvariant te bestrijden beperkt zijn. Dus waar dieraantallen hoog zijn, is de kans op een grote diergriep zeer waarschijnlijk. Onlangs is er een onderzoek geweest dat aangeeft dat als men in de nabijheid van kippenbedrijven woont, de kans op een longontsteking met 10% wordt vergroot .Je zou zo met een oog naar kunnen kijken dat hiermee de algehele gezondheid van de bevolking in zo’n gebied wordt verlaagd, dat de algehele gezondheid wordt verlaagd. Dieraantallen binnen de veehouderijen is al jaren een discussiepunt op het gebied van gezondheid.

Standpunten

Vorige week is er nog een wethouder opgestapt om dat zij zich niet kon verenigen met het collegestandpunt, dat de dieraantallen best nog verder omhoog konden. Zij heeft hierin gezegd dat zij de verantwoording niet langer kan dragen voor haar inwoners als het om gezondheid gaat. Zoonose wordt ook besproken in het regionaal risicoprofiel en wordt aangemerkt als waarschijnlijk. Een grote kans voor onze gemeente. Een kans om te beseffen dat onze inwoners risico lopen en wat we daar gezamenlijk aan kunnen doen. Toekomstbestendige duurzaamheid, voor mens en dier. Want zoals gezegd, welbevinden is gezondheid en gezondheid maken we samen. Samen als allemansgemeente, op naar een recreatieve groene duurzame gemeente Someren.