Door op 15 juni 2014

SRE wordt MRE

Woensdag 4 juni heeft de eerste bijeenkomst voor raadsleden en politiek geïnteresseerden plaatsgevonden van Metropoolregio Eindhoven (MRE). Het SRE, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt getransformeerd naar Metropoolregio Eindhoven. Dit betekent onder meer dat de doelstelling en de samenwerkingsverbanden verder geïntensiveerd worden. De volledige uitleg is te vinden op http://www.sre.nl/projecten/transformatie-regionale-samenwerking en http://metropoolregioeindhoven.nl/ Samen met de raads- en commissieleden van de gemeenteraad van Someren, coalitie en oppositie; zijn we naar Eindhoven afgereisd. Onze eigen PvdA-ers, Mariska Verheijen, Leo Dortmans en ondergetekende waren ook van de partij. En niet te missen was onze eigen wethouder Theo Maas die vanuit zijn rol als bestuurlijk kwartiermaker zijn werkplaats (de Werkplaats Zorgvernieuwing en vitale samenleving) presenteerde. De avond zag er als volgt uit; een hartelijk welkom voor alle nieuwe raadsleden, gevolgd door drie inspirerende sprekers vanuit de belangrijkste pijlers van onze regio: onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de sprekers is benoemd hoe belangrijk de verbinding is tussen de pijlers om echt de slimste en innovatiefste regio te zijn en te blijven. De kersverse bestuursvoorzitter Jan Mengelers van de TU/e had nog even een sheet van mevrouw Nienke Meijer van Fontys Hogescholen geleend, om te laten zien hoe breed en diep het onderwijs in de regio is, naast dat de TU/e hoogwaardige kwaliteit levert als universiteit. Dat schetst verbinding. Samenwerking is overal volop zichtbaar en met de transitie naar de Metropoolregio Eindhoven zien we een goede, leefbare toekomst tegemoet waar kennis en kunde met elkaar maximaal gedeeld worden. En waar inspraak, meedenken en meedoen maximaal de kans heeft. De PvdA-Someren zoekt juist naar dit soort verbindingen en partnerschap. Daar hebben we zelf als Someren veel baat bij maar natuurlijk ook de andere partijen. Een stukje invulling van ‘Samen Sterker, Samen Socialer’.