Door op 3 maart 2014

Steun de Mantelzorger

Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hen alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken.

In Someren hebben we al een aantal jaren een steunpunt mantelzorg. Hier kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over financiële tegemoetkoming, over hoe je afspraken maakt met je werkgever en over het ontlasten van zorgtaken door respijtzorg.

Ook is er speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet deze extra professionele ondersteuning voor deze groep blijven en versterkt worden. Deze jonge mantelzorgers moeten de kans krijgen om nog gewoon kind te zijn.

De PvdA maakt zich ook sterk voor betere voorlichting op scholen en bij werkgevers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving van het grootste belang is voor mantelzorgers.

Wil je meer weten over hoe de PvdA over mantelzorg denkt? Download hier dan de landelijke brochure van het actieplan ‘Steun de Mantelzorger. (http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2014-2/Actieplan%20Steun%20de%20Mantelzorger.pdf