Door Erik van Rinsum op 16 juli 2016

Veranderingen PvdA Asten

12191710_1039268076124440_2627883203594058813_n

 

 

 

 

 

Beste PvdA leden in Asten en Someren, vrienden,

Het zal niemand ontgaan zijn dat er beweging zit in het links politieke landschap in Asten. Op een PGA achterbanvergadering vorige maand hebben leden bij meerderheid te kennen gegeven onafhankelijk van de PvdA verder te willen gaan. Deze wens van de leden is door het PGA bestuur overgenomen.

 Ik, en met mij anderen, vinden deze ontwikkeling jammer. De afgelopen jaren heb ik met plezier zowel de PvdA als de PGA vertegenwoordigd hier in Asten, zonder probleem: er was bijna altijd een één op één match in onze standpunten. Maar goed, politiek past zich aan. Vooruitkijkend ben ik van plan de belangen van al de krap 900 Astenaren die in maart 2014 op de PGA/PvdA stemden te blijven behartigen als lid van de fractie in de Astense gemeenteraad, en als actief lid van de PvdA in de Peelgemeenten en Provincie, in elk geval tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

 Overigens zie ik nog immer belang in samenwerking op de linkerkant van de lokale politiek: “samen bereik je meer dan alleen” zal voorlopig mijn insteek blijven. Ik heb ondertussen gelukkig wel van het bestuur van de PGA vernomen dat zij in gesprek zullen gaan met de PvdA Asten/Someren over de manier waarop zij in de toekomst met elkaar om zullen gaan. Ik wacht die gesprekken af. Uiteindelijk draaien het bestuur van de PGA en het bestuur van de PvdA Asten/Someren aan de knoppen, ik wens beide besturen dan ook wijsheid toe.

Voor we de gemeenteraadverkiezingen van 2018 bereiken staat er nog iets anders op het programma. Maart 2017, dus al snel, zijn er de tweede kamer verkiezingen. We zijn nu al bezig met het PvdA verkiezingsprogramma: zo is er 5 november in Brabant een mogelijkheid om de tekst van het programma te bespreken en wijzigingen voor te stellen: “Leden bepalen de koers”.

 Maar even belangrijk is misschien de komende vakantie: Ik wens jullie allen een goede zomer toe.

Mochten jullie naar aanleiding van deze mail mij ergens over willen spreken, neem dan gewoon contact met mij op: email of een berichtje op 0493 380083 Mocht je facebook gebruiken, kijk dan even op mijn politieke pagina: https://www.facebook.com/DrostNL/ voor diverse politieke opinies, lokaal en daarbuiten…

Met sociale Groet,

Laurens Drost,

Erik van Rinsum

Erik van Rinsum

Ruim dertig jaar geleden ben ik meteen actief voor de PvdA – Asten/Someren geworden. In Someren ook tien jaar voor de PvdA in de Gemeenteraad gezeten. Nu ben ik voorzitter van deze geweldige club. Je sowieso bezig houden met de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Je inzetten en opkomen voor mensen die dat niet of

Meer over Erik van Rinsum