Door Erik van Rinsum op 27 november 2015

Waar je ook vandaan komt

De ziel van een samenleving kan zich niet beter tonen dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt.‘ — Nelson Mandela

 

Kinderrechten

Vrijdag 20 november was het de internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Het Verdrag inzake de rechten van het kind is ondertekend door bijna 200 landen, waaronder Nederland. Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat algemene rechten zoals het recht dat ieder kind gelijk is, dat elk kind recht heeft op een veilig thuis, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming tegen bijvoorbeeld kindermishandeling. Bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid moet steeds aandacht uitgaan naar de positie van kinderen, en moet ook naar kinderen geluisterd worden. Er zijn ook speciale regels: een kind wat het slachtoffer is van bijvoorbeeld uitbuiting of oorlogsgeweld heeft recht op bijzondere zorg, om te herstellen en om opnieuw vertrouwen te krijgen in een samenleving. Deze rechten gelden voor alle kinderen in ons land, maar staan meer dan ooit onder druk, zo merken wij.

Ontmoeten en samenwerken

Voor volwassenen en kinderen, of ze nu hier geboren zijn of hier naar toe zijn moeten vluchten, geldt dat elkaar leren kennen de basis is voor samenleven en samenwerken, op school, op werk, in verenigingsverband en op straat. Samen staan ze aan de basis van onze samenleving van de toekomst. Kinderrechten staan het hele jaar bij ons in de aandacht, maar Zaterdag 21 november (PvdA-in-de-buurt dag) kregen ze een speciaal klankje van de gezamenlijke PvdA afdelingen in de Peel.

vluchtelingen zing middag 21-11-2015

Vrijwilligers en muziek verbinden

Veel vrijwilligers uit de Peelgemeenten droegen samen met actieve PvdA-leden een steentje bij in ‘de Fonkel’ in Helmond. In elk kind, ongeacht zijn of haar afkomst schuilt talent dat het waard is om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Met muziek, samen zingen en dansen werd die zaterdagmiddag de talenten van al deze kinderen een podium geboden. We kijken met z’n allen terug op een gezellige middag waar volwassenen en kinderen zich verbonden voelden, en even niet aan geweld of onrust hoefden te denken op dezelfde dag dat andere PvdA-leden bezig waren met het inrichten van een crisis noodopvang in Helmond.

 

Erik van Rinsum

Erik van Rinsum

Ruim dertig jaar geleden ben ik meteen actief voor de PvdA – Asten/Someren geworden. In Someren ook tien jaar voor de PvdA in de Gemeenteraad gezeten. Nu ben ik voorzitter van deze geweldige club. Je sowieso bezig houden met de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Je inzetten en opkomen voor mensen die dat niet of

Meer over Erik van Rinsum