Door op 1 juli 2016

Wat kost de Action burgers in Someren?

13533263_1149841118391561_7098622465536546878_n

PvdA-Someren is voor behoud van de Action in Someren op de locatie van de Kerkstraat 30 in Someren.

In essentie gaat het hier niet echt over de Action maar over de mogelijkheden en onmogelijkheden op het pand van Sonnemans bij de Lidl en Jan Linders (Kerkstraat 30).
Alleen is de Action hier nu onlosmakelijk mee verboden.

Ondernemers in Someren die wij gesproken hebben geven aan dat door het te laat in actie komen van vastgoedeigenaren de Action sowieso het centrum van Someren gaat verlaten.
Dit is niet verwijtbaar aan de Action of aan Theo Sonnemans. Het is aan de vastgoedeigenaren om ervoor te zorgen dat hun pand aantrekkelijk is, ook in de prijs-kwaliteit verhouding.
Het wordt nu tijd dat de vastgoedeigenaren samen met de ondernemers in Someren de handen ineen slaan en actief gaan worden. Wij roepen de Somerense ondernemers en vastgoedeigenaren op om niet achterover te gaan liggen maar om in beweging te komen en te zorgen dat je pand op orde is.

Centrummanagement

Er is al ooit gepleit voor een goed centrummanagement in Someren. Hier is zelfs geld voor vrij gemaakt. Maar dit komt niet fatsoenlijk van de grond. Wij hopen dat de ondernemers nu samen met de vastgoedeigenaren de noodzaak van samenwerking inzien en de handen ineen slaan.

Het is niet goed voor de economie en werkgelegenheid in Someren dat de Action zal verdwijnen uit het Someren. Want dat is wat er zal gebeuren door het amendement van de VVD, Leefbaar, Lijst Someren Heide en de Gemeenschapslijst Someren Eind. Wij zijn ook benieuwd naar hoe hun achterban hier over denkt of hebben ze alleen hun oren laten hangen naar de vastgoedeigenaren?

Banen behouden.

Als je nu tegen de Action in het pand van Sonnemans stemt, zorg je er ook voor dat de Somerense mensen naar Asten gaan, als de Action zich daar gaat vestigen. Dan gaan zij daar ook meteen de rest van de boodschappen doen; dit zijn zo’n 6.500 klanten per week. Met dramatische gevolgen voor alle ondernemers in Someren en het bijbehorende personeel. Een verdere winkel leegloop in Someren zal hiervan het gevolg zijn.
Wij zijn medeverantwoordelijk voor de toekomst van ondernemers in Someren dan wil je dit toch niet op je geweten hebben We hebben het hier wel over de economie en werkgelegenheid van de Somerense gemeenschap.

Kosten voor de inwoners

Daarnaast gaat het de Someren een slordige € 600.000,= kosten. Dit is de verwachte planschade vanuit Sonnemans; gemeenschapsgeld dat zo door het putje gespoeld wordt, dit is zo’n € 80,- per huishouden. En we hebben er destijds met z’n allen bijgezeten, de verantwoordelijk wethouder, de raad maar ook de Somerense gemeenschap. Is deze ruimte er misschien bewust in gelaten destijds, in het bestemmingsplan? Nu is er een actieve ondernemer/vastgoedeigenaar die voor zichzelf opkomt en gebruik maakt van de geboden mogelijkheden en die wordt nu afgestraft. Dat is niet onze manier van omgaan met elkaar.

Bestemmingsplan

PvdA-Someren is voorstander van het kernwinkelgebied in de Postelstraat, maar het bestemmingsplan biedt nou eenmaal deze ruimte op de locatie aan de Kerkstraat 30. Wij vinden dat we een onbetrouwbare partij,coalitiegenoot en overheid zijn als we ons hier niet aan houden. Wat stelt zo’n bestemmingsplan dan helemaal voor.

Uiteraard vinden we het van belang dat er goed gekeken moet worden naar de parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid rondom Kerkstraat 30. Maar dat zal naar ons idee het probleem niet zijn.

update: De stemming is geweest en CDA en PvdA hadden geen bezwaar tegen verplaatsing omdat dan de winkel wel in het dorp behouden blijft en de kosten voor de burger minimaal zijn. Alle andere partijen waren tegen. Nu kan het zeker gebeuren dat de winkel geen problemen wil en vertrekt naar Asten. Daarna volgen compensatie en schade claims. Wat gaat dit de burgers van Someren kosten. wie durft daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

13495225_1149841115058228_6693010699000443918_n