Door op 3 maart 2014

Wij steunen Lokale Omroep Siris

In het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid staat nadrukkelijk genoemd dat gekozen wordt voor nieuwe media. Wij vinden dat de gemeente hier veel meer gebruik van moet maken. En ook betekent dit dat wij kiezen voor een sterke en innovatieve Lokale Omroep Siris. Zonodig zullen wij daarvoor financiële middelen beschikbaar stellen.

Enige tijd geleden zijn we als fractie op bezoek geweest bij Omroep Siris. Met een heldere uitleg werd duidelijk gemaakt hoe Siris al jaren innovatief bezig is met lokaal omroepwerk. Zij bieden een totaal pakket aan radio, website, social media, TV en in toenemende mate ook live-TV. Dat zij vooruitstrevend zijn wordt landelijk regelmatig opgemerkt, bijvoorbeeld met de nominatie voor lokale omroep van het jaar 2013.

Siris kiest voor talentontwikkeling
Mooi is ook om te horen hoeveel stagiaires ieder jaar weer bij Siris de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het mes snijdt daarbij duidelijk aan twee kanten: stagiaires voegen veel toe aan wat Siris kan brengen, Siris voegt veel toe aan het talent van stagiaires.

Moeilijke tijden
Maar Siris verkeert ook in moeilijke tijden. Als gevolg van de crisis lopen de reclame-inkomsten aanzienlijk terug. Snijden in uitgaven is nauwelijks nog mogelijk, wat dat betreft zit er geen vet meer op de botten. Dat brengt problemen met zich mee, zeker omdat dit al enige jaren duurt waardoor de bodem van de reserves in zicht komen.

Eigen kracht
Wat de Partij van de Arbeid Someren betreft is voor ons niet alleen het voortbestaan, maar ook de doorontwikkeling van Siris als moderne vooruitstrevende lokale omroep voor onze lokale samenleving belangrijk. Op de eerste plaats doen we een beroep op Siris zelf: blijf zoveel mogelijk doen om andere geldstromen te verwerven waaronder sponsoring, fondsenwerving en reclame-inkomsten.

We houden Siris in de lucht
Mocht dat niet voldoende zijn dan zal in de gemeentelijke begroting binnen de communicatiebudgetten geschoven moeten worden. Meer en meer komt de nadruk te liggen op multimediale communicatie. En daarin heeft Siris wat ons betreft de toekomst en onze voorkeur. Samen houden we Siris in de lucht.