Door op 9 november 2014

Zweefvliegen in Someren

Op dinsdag 4 november heeft Het Dorpsoverleg Someren-Heide een informatieavond belegd over de mogelijke komst van een zweefvliegveld naar Someren. De beoogde locatie voor dit zweefvliegveld is natuurgebied de Boksenberg in Someren-Heide.
foto
Sprekers op deze druk bezochte bijeenkomt: Eindhovense Aeroclub/zweefvliegcombinatie, Gemeente Someren, toeristische sector, Brabant Water, IVN, omwonenden en het Dorpsoverleg.
Allereerst een compliment voor de organisatie. Goed verzorgd en ook naar ons idee alle betrokken partijen aanwezig. Een mooi voorbeeld ook van wat we in de politiek ‘burgerparticipatie’ noemen.
En met al deze partijen ook een schitterende uiteenzetting van alle belangen. Voors en tegens, maar net van welke kant je het bekijkt.
Nu, bijna, is het aan de politiek om de definitieve afweging te maken.
Bijna, want de zweefvliegclub zelf is eerst aan zet. Zij houden hun ledenvergadering op 28 november waarbij zij zullen beslissen voor welke locatie zijzelf kiezen. Als ze voor Someren kiezen dan komt de politiek uiteindelijk aan zet.
De PvdA – Someren wacht dit eerst even af. Hieruit kun je opmaken dat wij niet persé de zweefvliegclub, naar Someren willen halen.
Komt het wel zover dan staan wij er niet afkerig tegenover. Maar wij gaan uiteindelijk pas ja-zeggen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
De beoogde locatie ligt, behalve in een natuurgebied, ook in een waterwingebied en grenst direct aan weer een ander natuurgebied (De Pan). Hierdoor wordt er, en terecht, scherp gelet op activiteiten die worden toegevoegd aan die gebieden. Alle hiervoor geldende regelgeving moet worden nageleefd.
Provinciale Staten zal vooral kijken naar behoud van de natuurwaarden die er liggen (Ecologische Hoofd Structuur; Ecologische VerbindingsZone; Herplantingsplicht).
De WOB (waterleidingmaatschappij) zal vooral kijken naar het niet verstorende/vervuilende karakter van het gebruik van dit gebied.
Naar ons inzicht nu, en wij zullen dat ook streng bewaken, is de actieradius die de modelvliegclub “De Valken” gebruikt nergens conflicterend met de beoogde site van de zweefvliegclub. Anders is dat voor de ook dichtbij gehuisveste Paragliders club. Zij zitten elkaar fysiek niet in de weg maar gebruiken wel hetzelfde luchtruim. Als het allemaal zover komt een kwestie van goed samenwerken.
Gebleken is dat de direct omwonenden vooralsnog niet echt zitten te wachten op de komst van een zweefvliegveld in ‘hun achtertuin’. Ook de eerste voorzichtige peiling op deze informatieavond naar de mening van de toehoorders, veel ‘Heise’ mensen, liet een overwegend negatief beeld zien. Wij wegen dit uiteraard mee en zullen ook breder gaan polsen wat de mening van de bevolking van Someren is.