Standpunten

Zoeken

Belangrijkste keuzes

Belangrijkste keuzes: Échte zorg door professionals Mantelzorger ondersteunen Ouderen vitaal Talentontwikkeling Duurzaam werk en ondernemen Gezonde leefomgeving Cultuur en Sport Dorps- en wijkraden versterken Digitale dienstverlening Samenwerken Partnerschap zoeken

Lees verder

Someren Durf

“Van Summere en niet bang” toch? En dus gaan we voor nieuwe/gewaagde zaken, bijvoorbeeld: Energie coöperatie Woningmarkt Herbezinning winkelstraat Domotica & zorg op afstand Stimuleren Initiëren Proefprojecten Aandacht voor donateurs organen Kiezen voor partners i.p.v. concurrenten Partners: Denken mee Praten mee Delen je visie Concurrenten: Prijzen je uit de markt Gaan gevecht met je aan

Lees verder

Someren Geldzaken

sterkste schouders; zwaarste lasten heb je recht op iets of heb je iets nodig? aanvullende armoedebeleid zodat juist ook deze doelgroep kan blijven participeren een solide begroting bezuinigen? Verantwoord kiezen. Kansen!  

Lees verder

Someren Milieu

Groen is goed voor de gezondheid We zijn zuinig op onze groene omgeving zodat men beter kan functioneren. We zijn zuinig op onze gedenkwaardige markante bomen We stellen alles in het werk om schaliegasboringen tegen te houden zolang dit niet duurzaam veilig en verantwoord is. Markante bomen: belangrijk  voor zuurstof  en opslaan van  co 2

Lees verder

Someren Samen

PvdA kiest voor een krachtige lokale gemeenschap. Daarvoor willen we nadrukkelijk samenwerken en kiezen voor de vorm die onze gemeente én onze inwoners ten goede komt. Samenwerking altijd vanuit een pro-actieve houding Dat kan zijn met Peelregio 6.1 Samenwerking met Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert/Bakel en Asten; om te beginnen op de gebieden Werk en Inkomen

Lees verder

Someren Sport en Cultuur

Natuur en historie Van grote waarde is de inzet van vele vrijwilligers en we koesteren hun onderlinge samenwerking Daar waar nodig faciliteren we ook die samenwerking en behouden we de faciliteiten die zij op dit moment hebben. Door de samenwerking verder te bevorderen versterken we de uitstraling naar buiten en de toeristische mogelijkheden die dat

Lees verder

Someren Veilig

We kiezen voor veilige wegen en straten We werken samen met onze inwoners aan verhoging van de veiligheidsbeleving Goed onderhouden wegen en straten We kiezen voor veilige en milieuvriendelijke verbindingswegen tussen de (kerk)-dorpen. We kiezen ervoor om bij winterse gladheid na het strooien van de hoofdroutes de hoofdroutes voor ouderen te strooien.    

Lees verder

Someren Werkt

Een te groot gedeelte van onze beroepsbevolking, met name jongeren en ouderen, staan met te weinig uitzicht op een eigen toekomst aan de kant. Dat lossen we alleen op eigen kracht niet op. Daarvoor werken we samen in de Peelregio. Eigen kracht niet onderschatten. Meer dan voorheen zal in de samenwerking met onze ondernemers ook

Lees verder

Someren Zorgt

We zijn er, voor en met elkaar We hebben aandacht voor elkaar We bouwen op eigen kracht en vullen aan met Samen Sterk Hulp en adviezen die we aan elkaar kunnen geven Zelfhulpnetwerken. Meer inzetten en laagdrempeliger maken Gebruik van nieuwe media Als dat niet mogelijk is moet professionele hulp en/of respijtzorg gewoon geboden worden

Lees verder