Someren Sport en Cultuur

Natuur en historie

 • Van grote waarde is de inzet van vele vrijwilligers en we koesteren hun onderlinge samenwerking
 • Daar waar nodig faciliteren we ook die samenwerking en behouden we de faciliteiten die zij op dit moment hebben.
 • Door de samenwerking verder te bevorderen versterken we de uitstraling naar buiten en de toeristische mogelijkheden die dat biedt.
 • Onderzoeken of het mogelijk is om specifieke wandel- en fietsroutes te ontwikkelen.

Jongerencentra

 • Door en voor jongerencentra is in alle kerkdorpen hard gewerkt. In de Raad maar vooral door jongeren en vrijwilligers zelf.
 • Jongerencentra kennen hun ups en downs. Jongeren laten zich niet altijd sturen en vooral niet dwingen.
  Het behoud van jongerencentra is voor het grootste gedeelte afhankelijk van jongeren zelf. Daar waar de inzet van jongeren dat rechtvaardigt zullen we dat ook blijven faciliteren.
  Een eenduidige manier van subsidiëring is belangrijk maar kan, passend bij het karakter, hoeveelheid en reikwijdte van activiteiten tot verschillende bedragen leiden.
 • Een jongerenkroeg behoeft minder ondersteuning dan een Jongerencentrum dat meer werk maakt van culturele, sociale en maatschappelijke participatie en ontwikkeling van jongeren.

Podia

 • We hebben vele podia waaronder gemeenschapshuizen, natuurtheater De Donck en de verschillende dorpscentra.
 • Onze verenigingen blinken uit in eigen kracht. Daarin zijn zij bewezen sterk.
 • De toegankelijkheid voor jongeren willen we bevorderen door deze te blijven subsidiëren
 • De activiteiten naar buiten toe zoals optredens zullen we blijven subsidiëren, want daarvan genieten we als gemeenschap samen.

Sportief

 • Ondersteuning clubs en verenigingen
  • Gediplomeerd kader; goede accommodaties; . . .
 • Een goed sportklimaat
  • Stimuleren sporten
  • Iedereen moet kunnen sporten