Someren Durf

 • “Van Summere en niet bang” toch? En dus gaan we voor nieuwe/gewaagde zaken, bijvoorbeeld:
 • Energie coöperatie
 • Woningmarkt
 • Herbezinning winkelstraat
 • Domotica & zorg op afstand
  • Stimuleren
  • Initiëren
  • Proefprojecten
 • Aandacht voor donateurs organen
 • Kiezen voor partners i.p.v. concurrenten
  • Partners:
   • Denken mee
   • Praten mee
   • Delen je visie
  • Concurrenten:
   • Prijzen je uit de markt
   • Gaan gevecht met je aan
   • Zijn in zichzelf geïnteresseerd
  • Someren gaat in alles voor partnerschap: “Alleen ga je snel, samen kom je verder” (Wim van de Donk; CvdK)
 • We ondersteunen coöperatieve initiatieven zoals het project Zummere Power van harte en werken met hen samen aan
  • Maken/winnen hun eigen, uiteraard milieuvriendelijke, energie en leveren terug aan het net
  • Stimuleren van eigen initiatieven van mensen om zelf hun energie op te wekken