Someren Geldzaken

  • sterkste schouders; zwaarste lasten
  • heb je recht op iets of heb je iets nodig?
  • aanvullende armoedebeleid zodat juist ook deze doelgroep kan blijven participeren
  • een solide begroting
  • bezuinigen? Verantwoord kiezen. Kansen!