Someren Milieu

 • Groen is goed voor de gezondheid
 • We zijn zuinig op onze groene omgeving zodat men beter kan functioneren.
 • We zijn zuinig op onze gedenkwaardige markante bomen
 • We stellen alles in het werk om schaliegasboringen tegen te houden zolang dit niet duurzaam veilig en verantwoord is.
 • Markante bomen:
  • belangrijk  voor zuurstof  en opslaan van  co 2 en stofdeeltjes vanuit de lucht.
  • Van cultuurhistorische waarde
  • Gezichtsbepalend voor onze mooie groene gemeente
 • We kiezen voor:
 • voorlichtingspunt zonne- en/of alternatieve-energie
 • stimulering zonne-energie en warmteterugwinning  voor  bedrijven en woningen
 • medewerking van winkeliers om in de winter geen open winkeldeuren te hebben
 • horeca-terrassen met plaids
 • energiezuinige straatverlichting op moment van vervanging
 • We gaan door met afkoppelen van regenwater
 • We kiezen voor natuurlijke en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen door gemeente
 • We maken werk van biodiversiteit
 • We bieden mogelijkheden aan burgers en natuurverenigingen om op onbenutte percelen groentetuinen aan te leggen voor de buurt en ten behoeve van de educatie
 • We zijn voorstander van een publiekstrekker bij Heihorsten gericht op
  • Toerisme & Recreatie
  • Educatie
  • Natuur in zijn algemeenheid
 • We willen met Heemkundekring en IVN de mogelijkheid van een Agri- en Cultuurhistorischmuseum onderzoeken