Someren Samen

PvdA kiest voor een krachtige lokale gemeenschap. Daarvoor willen we nadrukkelijk samenwerken en kiezen voor de vorm die onze gemeente én onze inwoners ten goede komt. Samenwerking altijd vanuit een pro-actieve houding

Dat kan zijn met

 • Peelregio 6.1
  • Samenwerking met Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert/Bakel en Asten; om te beginnen op de gebieden
  • Werk en Inkomen
  • Jeugdzorg
  • Zorg
  • Bedrijfsvoeringstaken
 • Samenwerken met burgers
  • Bij planontwikkeling
  • Aan gemeenschapszin, leefbaarheid en solidariteit
  • Tijdens de uitrol van plannen
  • Waar mogelijk inspraakniveau vergroten
  • Maximale gebruikmaking van nieuwe media
 • Grotere verbanden
  • PvdA – Someren
  • PvdA – Provinciale Staten
  • PvdA – Tweede Kamerfractie
  • PvdA – Ministers en staatssecretarissen
  • PvdA – Partijbureau
  • PvdA – Instituten
 • Kennis-/ deskundigheidsinstituten