Someren Veilig

  • We kiezen voor veilige wegen en straten
  • We werken samen met onze inwoners aan verhoging van de veiligheidsbeleving
  • Goed onderhouden wegen en straten
  • We kiezen voor veilige en milieuvriendelijke verbindingswegen tussen de (kerk)-dorpen.
  • We kiezen ervoor om bij winterse gladheid na het strooien van de hoofdroutes de hoofdroutes voor ouderen te strooien.