Someren Werkt

  • Een te groot gedeelte van onze beroepsbevolking, met name jongeren en ouderen, staan met te weinig uitzicht op een eigen toekomst aan de kant. Dat lossen we alleen op eigen kracht niet op. Daarvoor werken we samen in de Peelregio.
  • Eigen kracht niet onderschatten. Meer dan voorheen zal in de samenwerking met onze ondernemers ook werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden, stage en werkervaringsplaatsen aan de orde komen; met speciale aandacht op techniekonderwijs
  • Eerlijk werk, eerlijke ontwikkelingskansen voor jongeren, eerlijke arbeidsomstandigheden en kansen voor jongeren zal mede bepalend zijn voor de ruimte die wij aan ondernemers geven. Het gaat tenslotte om onze eigen jongeren, hun talenten en onze toekomst.
  • Met onze ondernemers willen we afspraken maken over het te realiseren aantal extra stage- en leerwerkplekken en werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.