Someren Zorgt

 • We zijn er, voor en met elkaar
 • We hebben aandacht voor elkaar
 • We bouwen op eigen kracht en vullen aan met Samen Sterk
  • Hulp en adviezen die we aan elkaar kunnen geven
  • Zelfhulpnetwerken. Meer inzetten en laagdrempeliger maken
  • Gebruik van nieuwe media
  • Als dat niet mogelijk is moet professionele hulp en/of respijtzorg gewoon geboden worden
  • zonder terughoudendheid
  • van goede kwaliteit
  • aansluitend bij de wensen van degene die erop aangewezen is
  • Volwaardig en eerlijk gewaardeerd en beloond
 • We blijven onze mantelzorgers ondersteunen
  • Mantelzorg is geweldig; we zullen dat zo breed mogelijk ondersteunen
  • Lichaamsgebonden zorg en verpleegtechnische handelingen worden nooit verplicht aan vrijwilligers en/of mantelzorgers opgelegd
  • In samenspraak bekijken wat mogelijk is en wat als gebruikelijke zorg voor elkaar gezien kan worden en hoe te ondersteunen
  • Wanneer beide partners het fijn vinden om elkaar te helpen moet dat vanzelfsprekend mogelijk zijn
 • We korten zeker niet op de middelen die we van het Rijk krijgen voor zorg, ondersteuning, armoedebestrijding